ASIANAJOPALVELUITA KOSKEVA YLEINEN TIEDONANTOVELVOLLISUUS

Wist attorneys - Asianajotoimisto Oy

Yhteystiedot
Wist Attorneys – Asianajotoimisto Oy
Asianajaja Tarja Wist
Hopeatie 21
02750 Espoo
tarja.wist@wistattorneys.fi
puhelin: 050 478 4675
www.wistattorneys.fi

Kaupparekisteri ja arvonlisäverotunnus

Wist Attorneys – Asianajotoimisto Oy on Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin Y-tunnuksella 3141030-1 rekisteröity osakeyhtiö. Wist Attorneys – Asianajotoimisto Oy:n arvonlisäverotunnus on FI31410301.

Toimilupa ja soveltuvat ammatilliset säännöt

Asianajaja Tarja Wist on saanut ”asianajaja”-ammattinimikkeen Suomessa ja merkitty Suomen Asianajajaliiton ylläpitämään asianajajaluetteloon. Suomen Asianajajaliiton hallitus on myöntänyt hänelle luvan harjoittaa asianajotoimintaa osakeyhtiössä.


Asianajajia Suomessa valvoo:
Suomen Asianajajaliitto
PL 194
00101 HELSINKI
puhelin (09) 6866 120
info@asianajajaliitto.fi


Wist Attorneys – Asianajotoimisto Oy noudattaa kaikessa toiminnassaan Suomen Asianajajaliiton hyvää asianajajatapaa koskevia ohjeita, jotka ovat saatavilla Suomen Asianajajaliiton Internet-sivuilta osoitteessa www.asianajajat.fi.


Vastuuvakuutus

Wist Attorneys – Asianajotoimisto Oy:llä on Suomen Asianajajaliiton vastuuvakuutusta koskevien ohjeiden mukainen varallisuusvahingon varalle otettu vastuuvakuutus seuraavassa vakuutusyhtiössä:

If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike
Kotipaikka, Tukholma, Ruotsi, Y-tunnus 1602149-8
Niittyportti 4
0220 Espoo
puh. 010 191919
www.if.fi


Yleiset ehdot, soveltuva laki ja oikeuspaikka

Wist Attorneys – Asianajotoimisto Oy:n noudattamat yleiset ehdot löytyvät täältä.
Kaikkiin Wist Attorneys – Asianajotoimisto Oy:n toimeksiantoihin ja vastuuseen asiakkaita ja kolmansia osapuolia kohtaan sovelletaan Suomen lakia. Toimeksiannoista johtuvat tai palveluita koskevat erimielisyydet ja riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki.